Gå til hovedinnhold på siden Gå til hovedmeny Gå til bunnmeny

Utenriksdepartementets globale reiseråd
Utenriksdepartementet fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land. Reiserådet gjelder til 20. august. Et unntak er ble gjort 15. juni for nordiske land som tilfredsstilter visse smittekrav. Fra og med 15. juli gjøres det unntak for reiser til land i EØS/Schengen-området som tilfredsstiller disse smittekravene. Se hvert enkelt land for blant annet sikkerhetsinformasjon, innreisebestemmelser og relevant informasjon om landets helsetilbud. https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Hva gjør du dersom du ikke ønsker reise på tur?

  • Etter de nye reiserådene fra UD, følger vi retningslinjene til vår Hovedorganisasjon Virke; ingen av våre reiser avlyses før 14 dager før avreisetidspunkt, og ordinære avbestillingsbetingelser mottatt gjelder frem til da.

  • Hvis sluttfaktura er innbetalt innen fristen er kontraktsvilkårene oppfylt. Blir da turen avlyst 14 dager før avreise vil du få tilbake ditt innbetalte beløp.

  • Overholdes ikke betalingsfristen på sluttfakturaen, blir dette sett på som en avbooking av turen, og det gis ingen rett til refusjon av innbetalt depositum.

  • Ønsker du å avbestille din reise, anbefaler sende epost til reise@uniktravel.no med navn på reisende samt hvilken tur du er påmeldt.

 

Oppdatert 10.07.2020